Természetvédelmi szempontból nagy jelentősége van annak, hogy már az egész rendszer kiépítésének folyamata sem környezetszennyező, mert nagyon kevés energiaráfordítással létrehozható, vagyis a káros anyag kibocsátás minimálisnak tekinthető, töredéke a hagyományos csatornázás és szennyvíztisztító rendszereknek.

A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi kapacitásának optimális hatásfokát, az adott LE szám változásának függvényében.

A rendszer élettartama az eddigi tapasztalatok alapján 25-30 év. A felújítás minimális beavatkozással /csak a szubsztrát csere szükséges/ további 25-30 éves periódusokban működik. A szennyvíztisztítás, külső energia bevitel és vegyszer nélkül működik.

A biológiailag megtisztított szennyvíz minősége olyan értékeket ér el, ami a költséges, nagy energiaigényű hagyományos eljárásokkal tisztított szennyvíz minőségi hatásfokát meghaladja, sőt gyakran túlhaladja. /A cégünk által létesített gyökérzónás szennyvíztisztítók még a szigorúbb 80-100ezer lakóegység szennyvíztisztítására előírt paramétereket is elérik./ Ezek a tisztított szennyvíz paraméterek, egész éven át stabilan, bizonyítottan, jóval a megengedett határértékek alatt vannak.

Fontos kiemelni, hogy már rájöttek a rendszer azon jótékony hatására is, hogy a szennyvízben lévő hormonokat, gyógyszereket csökkenti, melyre a hagyományos szennyvíztisztító rendszer nem képes.

A tisztítási folyamat alatt a szennyvíztisztító rendszer zárt működésű. Az így nyert víz minősége az európai szabványnak megfelelően, kerülhet nyílt folyóvízbe, talajvízbe, amennyiben a talaj szikkasztásra alkalmas. Hasznosítható öntözésre, halastavakhoz, állat itatásra stb… A tisztított szennyvíz hasznos nyomelemeket tartalmaz, így a megengedett jogszabályok keretein belül, többek között mezőgazdasági termőföldek vízpótlására is alkalmas, mellyel hozzájárulhatunk az értékes ivóvíz megtakarításához.

A vizek helyben tartásával a felszín alatti vizek mennyiségi védelmét szolgálják. Mivel a hazai vízellátás 96%-ban a felszín alatti vizekből történik, fontos, hogy a kitermelt vizek minél nagyobb arányban maradjanak az ország területén, és ne vezetődjön el a felszíni vizekkel az országhatáron túlra.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Útmutató a szakszerű egyedi szennyvízkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások alkalmazásához

Összegzésként a természet közeli (egyedi) szennyvíztisztító rendszer előnyei:

 • Környezetvédelmi szempontból egyik rendszer sem tudja felvenni vele a versenyt.
 • Kiépítésének költsége lényegesen kevesebb más rendszerekhez képest.
 • Energetikai szempontból fontos, hogy a szennyvíztisztító működéséhez, semmilyen külső energia és vegyszer nem szükséges.
 • Teljesen környezetbeillő, tájba illeszkedő, esztétikus megjelenésű, az állatvilágnak további élőhelyet biztosít.
 • Nyugat - európai országokban, ahol nem gazdaságos a csatornázás, már évek óta sikeresen használják ezt a rendszert, mivel rendkívül energiatakarékos és környezetkímélő.
 • Számos referenciamunka bizonyítja évek óta eredményes működését.

A szennyvíztisztítókra 10 év garanciát vállalunk. Továbbá biztosítunk 2 év ingyenes szervizszolgáltatást. A következő leírásokat és a bemutató ábrát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Útmutató a szakszerű, egyedi szennyvízkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások alkalmazásához kiadványból idézzük.

A rendszert ajánlják és támogatják: „A KvVM Miniszteri Értekezletének napirendjén több esetben szerepelt a közműves szennyvízelvezető és tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról (a továbbiakban: „B” program) szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatosan az utóbbi időben felvetődött problémák kérdése. A Miniszteri Értekezlet állásfoglalásának megfelelően a környezetvédelmi hatóságoknak – a jogszabályi keretek között - segíteniük kell a korszerű egyedi szennyvíztisztítás alkalmazását, azokon a területeken, ahol jelenleg nem áll rendelkezésre, illetve nem lesz gazdaságos szennyvízgyűjtő rendszer (csatorna) kiépítése. Szükségesnek tartjuk, hogy az érintettek a jelen útmutatóban foglaltak végrehajtását, azok gyakorlatba való átültetését tartsák szem előtt, tekintettel arra is, hogy a szennyvízcsatorna fejlesztésekre a pénzügyi források most és a jövőben is csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.

"2.4 Az egyedi szennyvízkezelés alkalmazását megalapozó jogszabályi előírások 2.4.1 Az Európai Unió vonatkozó követelményei Az egyedi szennyvízkezelésre vonatkozóan az EU városi szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelve (EU Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment (Official Journal L 135, 30/05/1991 p. 0040-0052)) harmadik bekezdése a következőket mondja ki: "Article 3, 1. … Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used."

Azaz: "3. cikk 1. … Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár mert túlságosan drága lenne, azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni." Fentiek alapján az EU elvárja, hogy a szennyvizes fejlesztések meghatározása során készüljön környezeti haszon-elemzés és gazdaságossági vizsgálat arra vonatkozóan, hogy indokolt-e a közcsatornás szennyvízgyűjtő rendszer kiépítése, vagy az egyedi rendszerek alkalmazása a megfelelőbb egy-egy adott területen."

A természet közeli szennyvíztisztítási eljárások legfőbb előnyei

 • A művi szennyvíztisztítási eljáráshoz képest a beruházási költségek 40-60 %-kal alacsonyabbak.
 • A település fejlődésével arányosan a telep kapacitása bármikor rugalmasan bővíthető, netán szűkíthető.
 • Alacsonyak a karbantartási és üzemeltetési költségek, mert a technológiában nincsenek energiaigényes mozgó gépi berendezések, és az önszabályozó biológiai lebomlás szükségtelenné teszi külső energiaforrás felhasználását.
 • A rendszer élettartama hosszú, és nagy a megújuló képessége.
 • A nádágyak, és az egyéb technológiai elemek biztonságos szigetelése megakadályozza a talaj és a talajvíz elszennyeződését.
 • Szaghatása elhanyagolható, mivel a szennyvíz zárt vezetéken jut el a nád gyökérzónájába, ahol a lebomlás szintén a földfelszín alatt megy végbe.
 • A rendszer a téli hideg időszakban is eredményesen üzemeltethető."


/Gajdov Géza/

 • Tájba illeszkedő, ökológiai szempontból is különösen hasznos megoldások.
 • A működtetésükhöz nem szükséges magas szintű szaktudás. (A tervezéshez, kivitelezéshez igen!!!)
 • Fenntartási költségük alacsony, mintegy 10-20 %-a a hagyományosnak
 • Minimális mennyiségű, további kezelést igénylő járulékos hulladék, pl. szennyvíziszap keletkezik.

Az általunk épített szennyvíztisztítókban a hagyományos kommunális szennyvíztisztításnál ennek kezelése megoldott: humuszosítással, külön zárt medencében, nád (Phragmites australis) segítségével. Alternatív lehetőségként a szennyvíziszap, pl. legelőkön és réteken műtrágyázás helyett, előírásoknak megfelelő mennyiségben kihelyezhető.

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS A GYAKORLATBAN

Az általunk bemutatott gyökérzónás szennyvíztisztítás népszerű megoldás szerte a világon. Már évtizedek óta sikeresen használják ezt a természet közeli szennyvíztisztítást Nyugat-Európában is. Jelentősége felmérhetetlen a fenntartható életmód tudatosságban. Magyarországon, több éves kutatásaink tapasztalata alapján sajnos háttérbe szorult ezeknek a rendszereknek az alkalmazása. Ehhez nagymértékben hozzájárul a nem megfelelő tervezés, valamint a kevés szakmai tapasztalat.

Környezetünk megóvása érdekében, gazdaságosan alkalmazható megoldást kínál ez a technológia 5000 LE alatti településeknek, szórványtelepüléseknek, korszerű közműpótló. Összehasonlítva ezt a rendszert a hagyományos szennyvíztisztítókkal, ahogy csökken a település létszáma, annál inkább gazdaságosabban megépíthető a gyökérzónás tisztító, szemben a hagyományossal. A legnagyobb előny hosszútávon, a tisztítás külső energia bevitel nélkül megy végbe, a fenntartási költség átlagosan 10-20 %-a a hagyományos tisztítók fenntartási költségének, melynek jelentősége, a lakosság tehermentesítése a magas szennyvíztisztítási költségek alól, valamint környezetvédelem szempontjából nagymértékben hozzájárul a környezettudatos fenntarthatósághoz. A gyökérzónás rendszer, még a hátrányos településeknek is elérhető megoldást nyújt szennyvíztisztításra.

Utótisztítóként alkalmazható, nem megfelelő paraméterekkel rendelkező ipari és mezőgazdasági szennyvizek ártalmatlanítására.